Made by AquaReScape
 

Zuiveringsplicht.

Zuiveringsinstallaties moeten de gewasbeschermingsmiddelen met minimaal 95% verwijderen uit het te lozen water van glastuinbouwbedrijven. Om te voldoen aan de zuiveringsplicht zijn er vier mogelijkheden:

1. Niet lozen (zie www.glastuinbouwwaterproof.nl)
2. Mobiel zuiveren
3. Individueel zuiveren
4. ClusterZuivering

De verplichte zuivering geldt sinds 1 januari 2018. Voor ClusterZuivering geldt de zuiveringsplicht per uiterlijk 1 januari 2021.