Made by AquaReScape
 


Wat is clusterzuivering?

Bij een clusterzuivering wordt het water op de meest optimale schaal gezuiverd. Doorgaans is een grote zuivering per kubieke meter afvalwater voordeliger dan een kleine. Voor een ClusterZuivering wordt de grootste schaal gezocht waar een collectief van tuinbouwbedrijven op de meest voordelige manier invulling kunnen geven aan de zuiveringsplicht. Belangrijke factor bij het zoeken naar de juiste schaal en de juiste locatie zijn de mogelijkheden om het tuinbouw afvalwater in te zamelen. Hiervoor wordt meestal aangesloten op de bestaande infrastructuur. 

AquaReScape laat met de twee eerste ClusterZuiveringen zien dat voorzieningen op deze schaal uitkomst bieden: 
•         Ontzorging van individuele bedrijven;
•         Zuivering van al het afvalwater (niet alleen drainwater);
•         Verwijdering van meststoffen;
•         Basis voor bereiding en hergebruik gietwater;
•         De laagste kosten.