Made by AquaReScape
 


Projecten

In Bleiswijk wordt gewerkt aan een extra stap op de reststroom van de AquaReUse ClusterZuivering. Hiermee wordt 80 hectare glas zelfvoorzienend voor wat betreft water èn worden de GBM verwijderd. In het Westland wordt de laatste hand gelegd aan een clusterzuivering voor 66 tuinbouwbedrijven. Deze innovaties tonen dat ClusterZuivering uitkomst biedt voor zowel de zuiveringsplicht als de doelstellingen voor emissie van meststoffen. De ClusterZuivering biedt daarbovenop ook de beste mogelijkheden voor circulaire oplossingen. Bij de AquaReUse ClusterZuivering in Bleiswijk wordt nu al hoogwaardig gietwater terug geleverd. Ook bij de ClusterZuivering in het Westland wordt, met de afvalwaterzuivering, de basis gelegd voor terug levering van gietwater en eventueel het winnen van meststoffen uit het afvalwater.